excerpt from “MAL” by Mesándel Virtusio Arguelles (Original)

May mga dumidilat ngayon sa daigdig

at bumibihag ng unang larawan
upang ipiit sa mga hawla

humahaba ang buhok

Ikikilos ang katawan hanggang mapagod

Matutulog kung iaatas
Mananaginip ng kailangan

Katas at butil
 
_

habang patungga-tungga
habang palagok-lagok

naniniwala
dapat parusahan
 
 
 
Parang tambakan sa mga nagdaan

Mga bote
Mga kahon

Nakatanghal ang hilera
ang pampista
 
 
 
Pagsisimula

may magsasabog
may maghihikab

may magsusulat
ng hininga

paaano maiiba ang itinakda
 
_

Sa landas
lumalaboy

sapagkat ninais

Sa likod
sa labas

sa ilalim

Walang naroon lamang
 
 
 
Anyo sa loob ng kongkreto

ang dumating
at naghunos

at inapuhap
at inasam
 
_

Hinuhukay sa pagitan

Isang panahon
Isang kandungan
 
 
 
Wala na
Wala na

Hayun!

Hayun sa nagiginaw, kinukupasan
Marungis, nakatadhanang yakapin
 
_

Paano mamulaklak ang

dahas

nanganganak
sa sinapupunan
 
 
 
Kailangang
paslangin ang

sining

Kailangan